"היה לנו מזל אדיר עם אלי מקמור נגריית בוטיק יצר לנו פתרון לכל הבקשות שלנו .בצורה מאוד מקצועית ומדויקת חשב על כל פרט עד רמת שלמות .אלי אדם שאוהב את מה שהוא עושה וזה ניכר בעבודתו .שעושים את מה שאוהבים התוצאה נראית מושלמת"